អត្ថប្រយោជន៏នៃប៉េងប៉ោះ

ប៉េងប៉ោះគឺជាប្រភពវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែ
 • វីតាមីន C
 • ប៉ូតាស្យូម
 • វីតាមីន K1
 • វីតាមីន B9
សារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងប៉េងប៉ោះឆៅមាន
 • កាឡូរី: 18
 • ទឹក: 95%
 • ប្រូតេអ៊ីន: 0.9 ក្រាម
 • ការ៉ុត: 3.9 ក្រាម
 • ស្ករ: 2.6 ក្រាម
 • ជាតិសរសៃ: 1.2 ក្រាម
 • ខ្លាញ់: 0.2 ក្រាម

ការចិញ្ចឹមមាន់

ពូជមាន់ចិញ្ចឹម
 • ពូជមាន់ពង
 • ពូជមាន់សាច់
 • ពូជមាន់ស្រុក ( បីឈាម )
ការធ្វើវ៉ាក់សាំង
 • ការពារជំងឺញ៉ូកាស
 • ការពារជំងឺហ្គូមបូរ៉ូ
 • ការពារជំងឺអុត
 • ការពារជំងឺញ៉ូកាស

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក

តម្រូវការជ្រូក
 • សារធាតុចំណីសំរាប់ជ្រូក
 • ចំណីសំរាប់កូនជ្រូកមួយក្បាល
 • ចំណីសំរាប់ជ្រូកសាច់មួយក្បាល
ប្រភេទជ្រូក
 • ការជ្រើសរើសជ្រូកបាកេ្មង
 • អាយុជ្រូកដែលត្រូវបង្កាត់

ជំរើសនៃការរកសីុ


ផលិតផលក្នុងស្រុក


ផលិតផលចិញ្ចឹម