សូមស្វាគមន៍មកកាន់ TEETRA BOOK

ជាកន្លែងដែលសេចក្ដីស្រឡាញ់នៃសៀវភៅគ្មានដែនកំណត់។ ក្នុងនាមជាអ្នកអានដែលចូលចិត្តស្វែងយល់ពីការអាន យើងបានជ្រើសរើសភាពអស្ចារ្យជាច្រើនផ្នែកសម្រាប់អ្នកអ្នកអានគ្រប់រូប ពីសៀវភៅអានមិនចេះចប់រហូតដល់សៀវភៅលក់ដាច់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន យើងនៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវសៀវភៅយ៉ាងសំបូរបែប។

អានដើម្បីសុខភាពសុខដុមនៃជីវីត

ជាកន្លែងដែលសេចក្ដីស្រឡាញ់នៃសៀវភៅគ្មានដែនកំណត់។ ចំណេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអាចទទួលបានតាមវិធីច្រើនយ៉ាង ដែលក្នុងនោះរាល់ការអានសៀវភៅជាប្រភពនៃការចេះដឹងដ៏មានសារៈសំខាន់របស់មនុស្សផងដែរ ។ ការអានស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ កវី​ បណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ គឹអាចបណ្តុះគំនិតមនុស្សនូវសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅ ចោលហើយបានមកវិញនូវពុទ្ធិល្អៗដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដែលគ្រួសារ និងសង្គមជាតិត្រូវការ ។

ជំរុញឱ្យប្រព័ន្ធនៃការគិតល្អ និងចេះសម្រួចគោលដៅ

ជាកន្លែងដែលសេចក្ដីស្រឡាញ់នៃសៀវភៅគ្មានដែនកំណត់។ ការអានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពរាងកាយទាំងមូល ថែមទាំងធ្វើឱ្យដំណើរការខួរក្បាលមានភាពរស់រវើក។ ចំពោះប្រយោជន៍មួយដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការអានបានពង្រឹងខួរក្បាល ក៏ដូចជាការគិត តាមរយៈប្រព័ន្ធដំណើរការទាំងមូលនៃរាងកាយបានផ្តោតទៅលើទំព័រសៀវភៅដែលកំពុងតែអាន។

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

ការទិញចាប់ពី​ ២០មុឺនឡើង

ការចំណាយមានសុវត្ថិភាព

ឆាប់រហ័ស និងធានាលើទំនិញ

សំណងលើទំនិញ

ក្នុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃ

ចាំគាំទ្រ ២៤/៧

អាចទាក់ទងយើងខ្ញុំបានគ្រប់ពេល


ការបញ្ចុះតម្លៃនិងសេវាដឹក

រាល់ការទិញចាប់ពី២០$

នឹងមានការដឹកជ ញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

រាល់ការទិញចាប់ពី១២$

នឹងមានការដឹកជ ញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ