សូមស្វាគមន៍មកកាន់
Beauty Store


នៅក្នុងហាង Beauty Store មានលក់គ្រឿងសម្អាង ​និង ផលិតផលថែរក្សាស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទតម្រូវតាមស្បែក
មុខរបស់លោកអ្នក។

BEST SELLER


3CE

Syrup Layering Tint

$11.00​| ៛44000

CLIO

Dewy Blur Tint

$18.00 | ៛62000

TOCOBO

SUN STICK SPF50+ PA++++

$12.00 | ៛48000

ROM & ND

Romand Juicy Lasting Tint

$11.00 | ៛44000

ISNTREE

Hyaluronic Acid Watery Sun Gel 50ml

$12.00 | ៛48000

ROUND LAB

Birch Juice Moisturizing Sun Cream 50ml

$12.00 | ៛48000

COSRX

Aloe Soothing Sun Cream 50ml

$12.00 | ៛48000

INK BlACK CARA

#03 Clear-Set Curling

$9.90 | ៛39600

ផលិតផលថ្មី


Innisfree

Green Tea Sleeping Mask 80ml(22)

$12.00 | ៛48000

PERIPERA

MOONLIKE LAVENDER PINK

$14.00 | ៛56000

3CE

BARE COVER CUSHION

$20.00 | ៛80000

PERIPERA

INK THIN THIN PENCIL LINER

$8.00 | ៛32000

3CE

Soft Matte Lipstick 3.5g

$12.00 | ៛48000

JUMISO

Waterfull Hyaluronic Cream 50ml

$20.00 | ៛80000

SOME BY MI

Miracle Serum Light 50ml

$12.00 | ៛48000

SOME BY MI

MIRACLE TRUECICA CLEAR PAD

$13.00 | ៛52000

Free Delavery

25ខេត្តក្រុង

Payments

ABA Wing etc

24/7 Support

24/7

©រក្សាសិទ្ធដោយ​ Beauty Store

បង្កើតឡើងដោយ​​ វ៉េង​ លីហ្សា