ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង! ប្រកាសតួលេខថ្ងៃនេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ
ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់ជួប
ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញគឺ ៣កុំ និង ៣ការពារ


ថ្ងៃនេះ ម៉ោង 12:06

​លោក Thomas Tuchel ​អ្នក​ចាត់ការ​ក្រុម Chelsea ​ជឿ​ជាក់​ថា​វត្តមាន​របស់​ប្រធាន​ក្រុម Sergio Ramos ​នឹង​អាច​ជួយ​ក្រុម Real Madrid ​


ថ្ងៃនេះ ម៉ោង 12:06

បច្ចេកវិទ្យា AI និងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែពូកែ​ជួយឲ្យជីវិត
ការងារកាន់តែរីកចំរើន​​ ប្រទេសកាន់តែអភិវឌ្ឍន៏
យើងនាំគ្នាចូលរួមប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI


ថ្ងៃនេះ ម៉ោង 12:06

​កីឡាករកម្ពុជាទាំង៤ កំពុងលេងនៅលីកម៉ាឡេស៊ី សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ​


ថ្ងៃនេះ ម៉ោង 12:06


​កីឡាករកម្ពុជាទាំង៤ កំពុងលេងនៅលីកម៉ាឡេស៊ី សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ​


​បច្ចេកវិទ្យា AI និងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែពូកែ​ជួយឲ្យជីវិត
ការងារកាន់តែរីកចំរើន​​ ប្រទេសកាន់តែអភិវឌ្ឍន៏
យើងនាំគ្នាចូលរួមប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI


​Why Flu Cases are Down During a Massive Pandemic
More adults have gotten the flu shot in pharmacies in 2020 compared to last year’s flu season.


​កីឡាករកម្ពុជាទាំង៤ កំពុងលេងនៅលីកម៉ាឡេស៊ី សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ​


Why Flu Cases are Down During a Massive Pandemic
More adults have gotten the flu shot in pharmacies in 2020 compared to last year’s flu season.


ព័ត៌មានកម្សាន្តបច្ចេកវិទ្យា


មណ្ឌលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្រ្តប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ជប៉ុន មាននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ដោយប្រើប្រាស់ស្តងដារបែបជប៉ុន ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយ:កិច្ចសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល និងអង្គការ JATA នៃប្រទេសជប៉ុន។​ ​