គោលបំណង

    ការបង្កើតគេហទំព័រ ដែលនិយាយអំពីហាងលក់ ផ្កា វត្ថុអនុសាវរីយ៍ និងនំខេក។


អំពីខ្ញុំ

បង្រៀនដោយ: លោកគ្រូ ចាន់រស្មី
បង្កើតឡើងដោយ: លី កំសាន់
និស្សិតនៅ : សកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន
សិក្សានៅ : មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាកុំព្យូទ័រ ANT

PinkBouquet ផ្លូវលេខ. 6, សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣, ខ័ណ្ឌទួលគោក, ភ្នំពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: +855 016 93 98 95 :E-mail: lykomsan@gamil.com

រក្សាសិទ្ធិ © ដោយ​ លី កំសាន់
កែសម្រួលដោយ សួ​ លីឡាយ នៅខែ មិនា ឆ្នាំ២០២១