គោលបំណង

    គោលបំណងក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រនេះឡើង ដោយយល់ឃើញថាសព្វថ្ងៃ​នេះមានមនុស្សជាច្រើន ត្រូវការសំភារះនិយមទាន់សម័យថ្មីៗ សំរាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយពួកគាត់ជាប់រវល់ក្នុង ការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់សំរាប់មានពេលវេលាងាយស្រួលស្វែងរកសំភារះ ក៏ដូចជាតម្លៃ សំភារះទាំងនោះ។ដូច្នេះបានខ្ញុំបង្កើតWeb siteនេះឡើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងទិញក៏ដូចជាកក់នូវសំភារះដែលអ្នកចង់បាន៕


អំពីខ្ញុំ

បង្រៀនដោយ: លោកគ្រូ សយ សុខអាង
បង្កើតឡើងដោយ: សុង វុទ្ធទី
លេខទូរស័ព្ទ: ០៧០​ ៧១០ ៣០៤
អុីម៉ែល: songvuthty999@gmail.com
អស័យដ្ធាន​ : ភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់​​ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
បច្ចេកទេសបង្កើត: HTML,CSS,Adobe PhotoshopCS6,DreamweaverCS6,Amazing Slider

©រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ: អេសធី អនឡាញ  រៀបចំដោយ​: សុង វុទ្ធទី   ឆ្នាំ ២០១៥​​​
កែសម្រួលឡើងវិញនៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ: សួ លីឡាយ