​គោលបំណង


ដោយយល់ឃើញថាសព្វថៃ្ងនេះមានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការជាច្រើនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ដូច្នេះនេះហើយទើបយើងខ្ញុំបានខិតខំបង្កើតគេហទំព័រនេះឡើងក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យអោយទស្សនិជនអាចទស្សនាម៉ុតគ្រឿងអលង្ការថ្មី ពេញនិយម និង​ តំលៃ។

អំពីយើងខ្ញុំ


  • បង្កើតដោយ សិស្សឈ្មោះ ៖ ងូវ អ៊ុយផេង
  • ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 095 544 423 | 010 420 537
  • អ៊ីម៉ែល ៖ uyphengngov@gmail.com
  • ហ្វេសប៊ុក ៖http://facebook.com/uyphengngov
  • បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើត ៖ Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS5, HTML, CSS, WOW Slider

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ


ចំពោះឯកសារនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ គឺខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ លក់គ្រឿងអលង្ការមួយ។ http://ernestjones.co.uk/ ខ្ញុំបាទសូមអភ័យ ទោស និងអធ្យាស្រ័យពីសំណាក់អ្នកទស្សនាទាំងអស់ ចំពោះចំនុចខ្វះខាត ឬ ខុសឆ្គង ត្រង់ចំនុចណា ចំពោះអត្ថបទនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ។ ហើយអត្ថបទដែលខ្ញុំបាន ដកស្រង់មកនោះគឺមិន បានគ្រប់ជ្រុងជ្រាយនៅឡើយទេ គឺ គ្រាន់តែមួយផ្នែកតូច តែប៉ុណ្ណោះ។ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសូមថ្លែង អំណរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទស្សនាវដ្តី អាន ទាំងអស់ដែលបានបង្រៀនខ្ញុំបាទ។ ជាពិសេស សូមអរគុណដល់លោកគ្រូ សុង លាងហុក ដែលរូបគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនដល់រូបខ្ញុំ ក៏ដូចជាសិស្ស ដ៏ទៃទៀតហើយលោកគ្រូក៏បានខំរកវិធីសាស្រ្ត និងលំហាត់ល្អៗមកបង្រៀន។ ជាពិសេស គាត់ក៏បានជួយណែនាំ និងកែសំរួល នូវចំនុចខ្វះខាតរបស់ ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតគេហ ទំព័រនេះ។