លេខកូដ អចលនទ្រព្យ P10101240
ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល(ទីប្រជុំជន)
ចំងាយពីក្រុង: 9km
ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា
ទំហំផ្លូវ: 7m
ពត៍មានសង្ខេប: ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ឋ
តំលៃ: $930000