អំពីយើង
   ខ្ញុំបាទឈ្មោះ កន ប្រសិទ្ឋិ ជានិស្សិត ផ្នែកពត៏មានវិទ្យា នៃសកល វិទ្យាល័យ ភូមិន្នភ្នំពេញ។ ខ្ញុំមានចិត្ត សប្បាយរីក រាយណាស់ ដែលបាន បង្កើតគេហទំព័រ ហូមស្វីត រៀលអ៊ីស្ទេតនេះ ។ ក្នុងការបង្កើត គេហទំព័រនេះគឺខ្ញុំ មានបំណង ចង់អោយម្ចាស់ អចលនទ្រព្យ ដាក់លក់ ឬ ជួល នូវអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ រូមបញ្ចូលទាំង លក្ខណះពិសេសដូចជា ពត៍មានលំអិតអំពី អចលនទ្រព្យ របស់ពួកគាត់ផងដែរ ។ ដូចនេះប្រសិនបើអ្នក មានបំណងចង់លក់ ឬ ជួលនូវ អចលនទ្រព្យរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែធ្វើការ ទំនាក់ទំនង់មកកាន់ ក្រុមការងារយើងនិង ជួយ ផ្សព្វផ្សាយនូវ អចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយ ស្រួលដល់ការ លក់ឬ ជួល របស់អ្នកមានភាពឆាប់រហ័រនិងចំនេញ ពេលវេលាច្រើន ។
 ចំពោះការសរសេរគេហទំព័រនេះ បើខ្ញុំបាទមានការខុសឬចន្លោះត្រង់ណា នោះសូមអភ័យ ទោសនិងអធ្យាស្រ័យ ពីសំណាក់អ្នកអានទាំងអស់ ។ ដូចនេះ បើមានចំនុចខ្វះខាត សូមធ្វើការរិះគន់និង ផ្តល់នូវមាតិដើម្បីអោយក្រុមការងាយើង បានកែលំអរ អោយល្អជាងនេះ តាមអ៊ីម៉ែល kornpraseth@gmail.com សូមអរគុណ ។
   ជាចុងក្រាយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅ ទស្សនាវដ្តីអាន ទាំងអស់ ដែលបានបង្រៀន ខ្ញុំជាពិសេស លោកគ្រូ ចាន់-រស្មី ដែលគាត់បាន យកចិត្តទុកដាក់ បង្រៀនខ្ញុំក៍ដូចជា សិស្សដ៍ទៃទៀតផងដែរ ហើយព្រមទាំងរកពីវិធី សាស្រ្តនិងលំហាត់ជា ច្រើនល្អៗមកបង្រៀន លើសពីនេះទៅទៀត គាត់បានជួយណែនាំ និង កែតំរូវនូវរាល់ ចំនុចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រនេះឡើង ៕

អាស្រ័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង : St. 271 No 33c Phnom Penh
Email : kornpraseth@gmail.com
Tel : 017 427 129   Facebook : fifia kps