• slide1
  • slide2
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
ហូមរៀលអ៊ីស្ទេត សូមស្វាគមន៏
    វេបសាយ ហូមរៀលអ៊ីស្ទេត បង្កើតឡើងដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានបំណង ចង់ដាក់លក់ ឬ ជួល ។ វេបសាយនេះ រូមបញ្ចូលទាំង លក្ខណះពិសេសដូចជា ពត៍មានលំអិតអំពីអចលនទ្រព្យ និងមានលក្ខណះពិសេសសំរាប់ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យទំនាក់ទំនងមក ក្រុមការងារយើង ដើម្បីដាក់លក់ ឬ ជួលនូវ អចលនទ្រព្យរបស់ពួក គាត់ ។ ដូចនេះប្រសិនបើអ្នក មានបំណងចង់លក់ ឬ ជួល នូវអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែធ្វើការ ទំនាក់ទំនង់មកកាន់ ក្រុមការងារយើង ហើយពួកយើង និងជួយផ្សព្វផ្សាយនូវ អចលនទ្រព្យ របស់លោកអ្នក ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់ ការលក់ ឬ ជួល របស់អ្នកមានភាពឆាប់រហ័រនិងចំនេញ ពេលវេលាច្រើន ។ ដូចនេះក្រុមការងារយើង និងសង្ឃឺមថាលោកអ្នកនិងផ្តល់ នូវទំនុកចិត្តចំពោះគេហទំព័រដែល ក្រុមយើងយើង បានបង្កើតឡើងនេះ ៕
អចលនវត្ថុថ្មីៗ
ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៦ បន្ទប់ទឺក៦      $ 300,000
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 17m x 29m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៧ បន្ទប់ទឺក៨      $ 750,000
ខេត្ត/ក្រុង: សៀមរាប   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 30m x 40m

ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៦ បន្ទប់ទឺក៦      $ 250,000
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 12m x 25m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: ដីសំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 10km    $ 120/ ម៉ែត្រការេ
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 39,360 ម៉ែត្រការេ

ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង១០ បន្ទប់ទឺក៥      $ 500,000
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 27m x 49m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៧ បន្ទប់ទឺក៦      $ 500,000
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ